Ga naar hoofdinhoud
  Waarom deze privacyverklaring?

   Forton et Filles bv hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

   Met deze Privacyverklaring wil Forton et Filles bv u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Forton et Filles bv.

   Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van Forton et Filles bv.

    Wie verwerkt de persoonsgegevens?

     Het website www.maisonforton.com is een initiatief van:

     Forton et Filles bv, België

     Btw-nummer: BE0782.735.758
     E-mail: hello@maisonforton.com
     Telefoon: +32 (0)472 77 90 84

      Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

       Forton et Filles bv verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Forton et Filles bv:

       • Identificatiegegevens
        Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

         Forton et Filles bv verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van het platform/de website/de applicatie en onze online dienstverlening.

         Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform/de website/de applicatie en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

         • U toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel.
         • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
         • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.
         • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
         • Marketing doeleinden

         Bij een bezoek aan het platform/de website/de applicatie van Forton et Filles bv worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van ons platform/onze website/onze applicatie te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u het platform/de website/de applicatie van Forton et Filles bv bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

         De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Forton et Filles bv en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Forton et Filles bv zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

         De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Forton et Filles bv.
         We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Forton et Filles bv heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

          Wij gebruiken ook cookies!

           Tijdens een bezoek aan ons platform/onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren. Als u het platform/de website van Forton et Filles bv wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt.

           Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op uw lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: er zijn technische cookies (bijvoorbeeld voor het bijhouden van taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies die verlopen na één sessie) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op het internet volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden). 

           De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten. Forton et Filles bv is gevestigd in België en volgt bijgevolg de Belgische wetgeving inzake cookies.


           Doel en nut van cookies

           Door het platform/de website te gebruiken gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen Forton et Filles bv om uw bezoek aan het platform/de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera) en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u de cookies liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen door de instellingen van uw browser aan te passen (“Management of cookies”).
            
           Zonder ingeschakelde cookies kan Forton et Filles bv geen probleemloos bezoek op het platform/de website garanderen.

           Soorten cookies gebruikt door Forton et Filles bv

           We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun doeleinden:

           Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies:

           Deze cookies zijn nodig om het platform/de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).

           Niet-essentiële cookies: 

           Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk om het platform/de website te laten functioneren, maar ze helpen ons wel een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.

           Functionele cookies:

           Deze cookies stellen het platform/de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.

           Analytische cookies:

           Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van ons platform/onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door het platform/de website verplaatsen.

           Targeting / advertising cookies:

           Deze cookies kunnen door onze advertentie partners via ons platform/onze website worden ingesteld. 
Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.

           Wij gebruiken enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren. 

           • First-party cookies zijn die door ons op onze websites zijn geplaatst.
           • Third-party cookies worden ingesteld door een ander domein dan dat van de bezochte website.
           • Session cookies worden gewist wanneer een gebruiker zijn browser sluit.
           • Persistent cookies blijven gedurende een bepaalde periode op het apparaat van de gebruiker (b.v. 1 dag, 1 maand, 2 jaar…).

           Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die Forton et Filles bv op haar websites gebruikt.

           _ga

           Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

           _gat

           Gebruikt door Google Analytics

           _gid

           Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

           collect

           Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te sturen over het apparaat en het gedrag van de bezoeker.

           We gebruiken een aantal van de onderstaande services voor advertenties op basis van uw webactiviteit of voor remarketing doeleinden: 

           Google Adwords
           We gebruiken Google AdWords, waarmee we onze website kunnen adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Daartoe plaatst Google een cookie in de browser van uw toestel, die automatisch een pseudonymous cookie-ID gebruikt op basis van de pagina’s die u hebt bezocht om op interesses gebaseerd adverteren mogelijk te maken. Meer informatie over adverteren en Google is te vinden op: https://policies.google.com/technologies/ads

           Facebook Pixel
           We gebruiken de “Facebook pixel” van Facebook. Hierdoor kan gebruikersgedrag worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van Forton et Filles bv door op een Facebook-advertentie te klikken. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties te meten voor statistische en markt onderzoeksdoeleinden. De op deze manier verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons. We gebruiken pixel data om ervoor te zorgen dat advertenties aan de juiste mensen worden getoond en om een advertentie doelgroep op te bouwen. Ga naar http://www.aboutads.info/choices/ als u Facebook-cookies in uw browser wilt uitschakelen. 

           LinkedIn Ads
           We gebruiken de LinkedIn Ads-cookie om het succes van LinkedIn-advertenties bij te houden. Deze cookie is een analysetool waarmee we de effectiviteit van advertenties kunnen meten door inzicht te krijgen in de acties die mensen op onze website ondernemen. LinkedIn gebruikt cookiegegevens om inloggen op LinkedIn op onze website mogelijk te maken en / of om de LinkedIn-functie ‘delen’ in te schakelen. Ga naar https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out als u LinkedIn cookies in uw browser wilt uitschakelen. 

           Lees aandachtig ons privacybeleid voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Forton et Filles bv.

           Beheer van de cookies

           Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in uw browser.  Als u de website van Forton et Filles bv wilt bezoeken, is het aangeraden cookies in te schakelen. Echter bent u vrij om deze uit te schakelen in je browserinstellingen, als u dat wenst. Om cookies in of uit te schakelen moet u uw browserinstellingen aanpassen (via het “instellingen” of “opties” tabblad). Onderstaande links geven u meer informatie over hoe u uw cookies kunt beheren. 

           Rechten van de bezoekers

           Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken, heeft u als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Meer informatie over de rechten van bezoekers vindt u ook in de Privacyverklaring.

            Wat zijn mijn rechten?

            1 - Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

            Forton et Filles bv verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

            • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
            • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
            • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

            De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Forton et Filles bv onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

            2 - Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

            Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van LID uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Forton et Filles bv uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Forton et Filles bv hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar hello@maisonforton.com

            Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Forton et Filles bv. Forton et Filles bv zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

            U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

            • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
            • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
            • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
            • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
            • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

            Forton et Filles bv beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.


            3 - Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

            Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

            • Gedurende de periode die Forton et Filles bv nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
            • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
            • Wanneer Forton et Filles bv de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
            • Gedurende de periode die Forton et Filles bv nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

            Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Forton et Filles bv staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Forton et Filles bv dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

            Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Forton et Filles bv hieraan gevolg geven binnen één  (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar hello@maisonforton.com.

            4 - Recht op gegevensoverdraagbaarheid

            Gebruiker heeft het recht om de aan Forton et Filles bv verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

            Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Forton et Filles bv hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar hello@maisonforton.com.

            5 - Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

            Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Forton et Filles bv bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

            Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Forton et Filles bv hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar hello@maisonforton.com.